Bộ logo inox vàng , nổi 4 lớp, đặc biệt đèn hắc sáng viền logo

 

6a4d9e2ab5d5508b09c4

65864021_544813076051642_8335294356206387200_n

ae4815b83f47da198356

BIEU THUONG MELODY 2

BIEU TUONG MELOY

d64a7a1153eeb6b0efff

eb71f2b9d8463d186457