Chữ nổi – chữ 3d quảng cáo được thiết kế trên nhiều chất liệu như mica, inox, alu … kết hợp với nhiều loại đèn cho độ sáng từ vừa phải đến sáng rực nhằm phục vụ nhu cầu quảng cáo của nhà hàng, khách sạn, văn phòng …

Dưới đây là một số mẫu đã làm và sưu tầm :

0bb84f0ef6cc00e71e576f103e73be530c6989147422751aeeef4c9d90525bee0ca5e60442c9394bb44d6cbe62211eb201.021a2ed61184e0a6310f6e1cedde4c4c022a39bf47e41e54f3d0116e68ab364bfa2a-Chemetal-Letters-Gemini-sign2c22250cc995c2b27c6554b89dca7a702e060ba2bae7f5809e225da005ff98572f4e34f6dbfaceee74dfa8a3aeb0d9b12f85ea07e9c0f22979fea09ac57ab3d63aaab1fd7a87e7f7eed0d38252d38aaa3d-led-bac6d22ec80d2b6dd0f625e68e3a24d3ec48c30aeeac9e4ecc0c6ded26fcc0bd6de9bf29f28316fce4eb0f311ab4a04075928a1c3a2a420422ca1b4412c2a05021329aecde2a00687f50296493289806ee553bdc6b0cce5b8fa0abf0418cd92608357a5f455f38f549a9f03ef980c16497c57bfe05d31d1497afb7fc74da19706ad62beb99593ac1dc00ebde2c07a579dd679ad0346357dff0a2949a07a02f6c24782ea319bc8023a40329c95785181436c90dfb57675851848e35fb7b6f9a00f8f141f19921ef2d739498cd8f10a5ba343286dba872e03e710a95563edaaaae70b433c84a7043a6cfd0a5499195dd52ece683ceacf21384d97c4a2d6d6cb807c20690c45b7b98378a9cf2259ede4db5a1b0711ee656a0f8796abece3b70345bfee4209905de4f716209f53c5fca2ba5f73190737744c9c8241771c0e84b93b3e4d447300075e28d1d9c54ddb9178704e21848035188805a9b62a9dbc399ddf4d3ba4c506535bb7b739f65e0ade152c2dcfb66efd95d7b3ab05ee04d28dfb759a40b2060b5660e607ea52ddfbb7cc709cb9b45872ab95ab388d71df2c946f845ff9bab8a8ae036304e75ee015d85c34a4cebff40dc9b14576c35bce2dfe5c15a767c0e7f2f36269e2625a0bc52e0c3aa3c6c57e8019d027570b4de27e9d9061b138c584d8884a8f3261eae04586ddb1103fcc5d6f98f637eaffde2b4da89aad14c8ced31bba2f85b80a3cfcaaab58b8810eCHÂN MECA 1CM, CHỮ INOX VÀNGdfea2cc6645a3ad40f5d5f7f029f5b24e6560442ae59ac6a5548e25f6bc2d54bef8646b4e30bb5cdbe741db6d3d4f887